Antabuse kan nu door apothekers worden nagemaakt

Antabuse is een geneesmiddel dat jarenlang gebruikt werd om mensen met een alcoholverslaving te helpen. Geneesmiddelenproducent Sanofi haalde het medicijn eerder dit jaar van de markt, waardoor zowel zorgverleners als patiënten met de handen in het haar zaten. Maar achter de schermen bleef het niet stil. De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VPP), de Apothekersbond (APB) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) namen het voortouw en kwamen met een alternatief naar buiten. Apothekers kunnen vanaf nu Antabuse namaken en kunnen zo alcoholici helpen met een magistrale bereiding (huisbereiding door de apotheek).

Wat is Antabuse?

Antabuse is een geneesmiddel dat disulfiram als werkzame stof bevat. Deze stof blokkeert het enzym in ons lichaam dat verantwoordelijk is voor het verwerken van alcohol. Hierdoor ervaart een gebruiker misselijkheid, hoofdpijn, kortademigheid en zelfs hartkloppingen. Het is met andere woorden een heel onaangename ervaring om alcohol te drinken wanneer je Antabuse neemt.

Hoe hielp Antabuse alcoholverslaafden?

Het geneesmiddel was een houvast voor heel wat alcoholici. Hoewel het medicijn de afhankelijkheid van alcohol niet wegnam, was het een grote hulp in het herstelproces van verslaafden. Wie alcohol nuttigt op Antabuse, ervaarde een stevige negatieve impact. Dit zorgde ervoor dat de aantrekkingskracht van alcohol - en de soelaas die alcohol biedt - sterk afnam. Op die manier was het geneesmiddel een belangrijke houvast voor herstellende alcoholici. Het wegvallen van dit medicijn vergrootte de kans op herval, wat gebruikers en zorgverleners zorgen baarde.

Waarom werd Antabuse van de markt gehaald?

Het product verdween recent van de Belgische markt omdat producent Sanofi kampte met een onstabiele bevoorrading van disulfiram, de werkzame stof in Antabuse. Daarnaast werd er volgens Sanofi ook een te hoge concentratie aan nitrosamine gevonden in het medicijn. Dit is een onzuiverheid die, tijdens de productie van geneesmiddelen, in medicatie belandt en bij langdurige blootstelling kankerverwekkend kan zijn.

Hoe gaan apothekers Antabuse namaken?

De werkzame stof disulfiram is opnieuw vergund en beschikbaar in België. Het FAGG, het VVP en de APB verzekeren apothekers dat de bevoorrading van deze stof stabiel zal zijn. Hierdoor is het mogelijk om magistrale bereidingen, beter bekend als huisbereidingen, te maken voor Antabuse gebruikers.

Deze evolutie zorgt ervoor dat er een grote last van menig schouders valt. Ook huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden met de gezette stappen. Voor heel wat (ex-)alcoholverslaafden is het een verademing: ze hebben opnieuw hun nodige houvast om hun herstelproces verder te zetten, waarbij risico tot herval wordt gereduceerd.