Zyvoxid 20 Tabl 600mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Afhaalkluisje

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor linezolid of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
Linezolid mag niet gebruikt worden bij patiënten die geneesmiddelen nemen die de monoamino-oxidasen A of B inhiberen (bvb. fenelzine, isocarboxazide, selegiline, moclobemide) of binnen de twee weken na gebruik van dergelijke geneesmiddelen.
Tenzij er faciliteiten voorhanden zijn om de patiënt van nabij te observeren en de bloeddruk te monitoren hoort linezolid niet toegediend te worden aan patiënten met de volgende onderliggende klinische aandoeningen of die op hetzelfde moment behandeld worden met de volgende types medicatie:
- Patiënten met ongecontroleerde hypertensie, feochromocytoom, carcinoïd, thyrotoxicose, bipolaire depressie, schizoaffectieve stoornis, acute verwardheid.
- Patiënten die één van de volgende geneesmiddelen innemen: serotonine-re-uptake-inhibitoren, tricyclische antidepressiva, serotonine-5-HT1-receptoragonisten (triptanen), direct en indirect werkende sympathicomimetische stoffen (inclusief de adrenerge bronchodilatatoren, pseudo-efedrine en fenylpropanolamine), vasopressieve stoffen (bvb. epinefrine, norepinefrine), dopaminerge stoffen (bvb. dopamine, dobutamine), pethidine of buspiron.
Gegevens uit studies bij dieren suggereren dat linezolid en zijn metabolieten in moedermelk kunnen overgaan en dus moet borstvoeding gestopt worden vóór en gedurende de toediening.

Gegevens
CNK1671775
Breedte40 mm
Lengte74 mm
Diepte134 mm
Hoeveelheid verpakking20
Bijsluiter