Vincrisin Oplos 1mg 1ml 1 Vial

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Afhaalkluisje

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Bijzondere voorzorg is vereist bij de berekening van de dosis en bij de toediening van vincristine mits toediening van een te hoge dosis zeer ernstige en zelfs fatale gevolgen kan hebben.

De gebruikelijke dosering bij volwassenen bedraagt 1,4 mg/m2 (maximaal 2 mg) per week. Kinderen verdragen een hogere dosis: 1,5 - 2,0 mg/m2 per week.

In geval van monotherapie worden de injecties wekelijks herhaald. In geval van associatie met andere chemotherapeutica, worden de injecties herhaald in functie van het behandelingsprotocol. Meestal gaat het om maandelijkse kuren.

Vincrisin® mag slechts worden toegediend onder nauw toezicht van artsen met ervaring in de behandeling met cytotoxische producten. Vincrisin® dient enkel intraveneus toegediend te worden. Intrathecale toediening leidt tot fatale neurotoxiciteit. Vincrisin® kan intraveneus worden toegediend via een infuus of als bolusinjectie van ten minste 1 minuut via de slang van een lopend infuus. Ter voorkoming van vaatirritatie dient de vene na vincristinetoediening goed te worden doorgespoeld. Extravasatie dient vermeden te worden en veroorzaakt een hevige pijn en ernstige lokale weefselaantasting. In dit geval onmiddellijk de toediening stopzetten en de resterende hoeveelheid geneesmiddel eventueel in een andere vene toedienen. Een lokale toediening van hyaluronidase ter hoogte van de aangetaste zone, evenals een gematigde warmtebehandeling zal de verspreiding van het geneesmiddel bevorderen en de pijn en het risico op cellulitis verminderen. Gebruik van hydrocortisone bij vinca alkaloïd extravasatie wordt niet aangeraden. Hoewel hydrocortisone wordt gebruikt voor de behandeling van vincristine extravasatie, werd bij muizen aangetoond dat hydrocortisone de toxiciteit vanvinca alkaloïden voor de huid doet toenemen.

Dosisaanpassing:

Indien de leverfunctie op de eerste dag van de behandeling abnormaal is, bedraagt de dosis vincristine 100 % bij een bilirubine concentratie van minder dan 25 µmol/l, 50 % bij een bilirubine concentratie van 25-50 µmol/l en 25 % bij een bilirubine concentratie van meer dan 50 µmol/l. Bij ernstige neurotoxiciteit dient geen vincristine te worden gegeven, in het bijzonder bij tekenen van paresis. Bij vermindering van de klachten na het stoppen van de toediening van vincristine kan de behandeling hervat worden met 50 % van de dosis.

Samenstelling

Vincrisin® 1 mg/ml oplossing voor injectie, 1 mg.

Hulpstoffen:

  • Mannitol
  • Zwavelzuur/Natriumhydroxide
  • Water voor injectie
Indicatie

als monotherapie:

  • bij acute leukemie.

in combinatie met andere farmaca:

  • bij de ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom, rhabdomyosarcoom, neuroblastoom, Wilms-tumor, Ewing sarcoom evenals bij gemetastaseerd mammacarcinoom en sarcoom van weke weefsels.
Gegevens
CNK1446764
Breedte37 mm
Lengte37 mm
Diepte83 mm
Hoeveelheid verpakking1