Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek De Plaats

Plaats 33

8930 Rekkem

Hoofdapotheker: Katrien Adriaen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0447 808 616

Machtigingsnummer APB: 343301

Telefoonnummer: 056 41 23 06

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.